Het archief

Het oudste document uit de archieven van het ziekenhuis (juni 1243) is een oorkonde van Jan van Oudenaard (zoon van Alix en Arnold), die een jaarlijkse toelage van 100 pnd aan het hospitaal toekent. Deze aanzienlijke som moest komen van de domeinen van Maubeuge en van Feignies, eigendom van Alix. Het hospitaal als dusdanig bestond er toen al.

Historici, wetenschappers en studenten kunnen archieven en bibliotheek op aanvraag raadplegen, op bepaalde voorwaarden.

Buiten de kunstcollecties heeft het hospitaal van Lessines ook een bijzonder rijk archief. Duizenden stukken zijn in situ bewaard gebleven ondanks de vaak erbarmelijke omstandigheden van opslag.

Het archief van het godshuis laat ons toe om het leven van de kloostergemeenschap te ontdekken: de bewaarde documenten vertellen ons het verhaal van de instelling van de 13de eeuw tot vandaag.

De akte van oprichting van het ziekenhuis, gedateerd uit 1242, is nog steeds niet teruggevonden. We mogen geen overhaaste conclusies trekken: de inventaris van de bewaarde oorkonden is nog steeds niet compleet, en bovendien zijn de spirituele archieven van de instelling tot op vandaag gedeponeerd in Jolimont.

De meeste oorkonden, zelfs de oudste, hebben nog steeds hun zegel(s) en contra-zegel(s). Dit is het geval, bijvoorbeeld, voor oorkonden van de Kanselarij van Jan van Oudenaarde, Margaretha van Constantinopel en de koningen van Frankrijk, Lodewijk IX en Louis XIV. Bijgevolg is het archief van het hospitaal Notre Dame à la Rose van Lessines uiterst waardevol voor het bestuderen van de zegels van de grote heren en vorsten van West-Europa uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Het hospitaal archief bevat nog steeds rekeningen betreffende de bouw en het dagelijks leven van de instelling, schenkingen, legaten, opmetingen van land en bezittingen, …

© 2017 Hôpital Notre-Dame à la Rose | Design : Bzzz